Szabályok (keretek)


Itt találod az autogén tréning, a baba/kisgyermek tanácsadás, a párkapcsolati tanácsadás, a pszichológiai tanácsadás és a tanulási tanácsadás szabályait. Kérlek, hogy rágd át magad rajta! Mindannyiunk védelmében íródott. Tehát, a keretek, ha legalább egy órán részt veszel:

1. Kliens vállalja, hogy a megbeszélt időpontban és módon (személyesen, Viber, Skype) felkeresi Bálint Xénia pszichológust (a továbbiakban: Pszichológus), és vele a siker érdekében együttműködik. Pszichológus vállalja, hogy a legjobb tudása szerint tevékenykedik.

2. A személyes találkozások során az ingatlanban, online alkalmak esetén hallótávolságon belül csak az érintettek tartózkodhatnak. (Előzetes egyeztetés alapján.) 

3. 18 éves kor alatti fiatalok gondviselőik beleegyezésével vehetnek részt a foglalkozásokon. Email a xenia.balint (kukac) gmail.com címre egyvalakitől elegendő. (Amennyiben a szülők elváltak, és csak az egyik fél gyakorolja a felügyeleti jogot, akkor tőle!)

4. Az alkalmak gyakoriságát, hosszát, körülbelüli számát és célját Kliens és Pszichológus közösen, szóban határozzák meg.

5. Amennyiben Pszichológus úgy ítéli meg, hogy Kliensnek másfajta segítségre van szüksége, mint amit ő nyújtani tud, vagy egyéb okokból (betegség, saját érintettség) nem tudja a tanácsadás/tréning folytatását vállalni, erről haladéktalanul tájékoztatást nyújt. Ebben az esetben Kliens térítésmentes, online lezáró beszélgetést (fél óra) igényelhet. A részvételi igény bejelentésének határideje: 84 nap. (Pszichológus közlése = első nap.) A részvétel határideje további 84 nap.

6. Kliens vállalja, hogy az alkalmakon (tudomása szerint) fertőző betegségektől mentesen jelenik meg. Ha nem így történik, Pszichológus az alkalmat megtagadhatja. Ekkor Kliens a díjat köteles megfizetni. 

7. Kliens vállalja, hogy a foglalkozásokon különféle szerek befolyásától mentes állapotban jelenik meg. Ha nem így történik, Pszichológus az alkalmat megtagadja. Ekkor a díjat meg kell fizetni.

8. Öngyilkossági késztetés esetén Kliens a megbeszéltek alapján köteles eljárni.

9. Párkapcsolati tanácsadás illetve baba/kisgyermek tanácsadás esetén valamennyi résztvevő vállalja, hogy nem keresi Pszichológust olyan ügyben, amit a többi (felnőtt) résztvevő előtt titkolni kíván. Ez a tanácsadás azonnali és végleges lezárását vonja maga után, és egyéni tanácsadásra sincs mód áttérni!

10. Baba/kisgyermek tanácsadás esetén az első alkalommal egyeztetjük, hogy kik azok a családtagok, akikre minden alkalommal szükség van. A többiek is részt vehetnek a foglalkozásokon, azzal, hogy legkésőbb a második találkozáson megjelennek. Ők bármikor dönthetnek úgy, hogy elmaradnak, de tudomásul veszik, hogy nem csatlakozhatnak újra.

11. Pszichológus a felajánlott időpontot 72 óráig tartja. Ha e határidőn belül Kliens nem jelez vissza, Pszichológus az időpontot felszabadítja, másnak kiadhatja.

12. Amennyiben Kliens a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, vállalja, hogy legkésőbb a foglalkozás kezdete előtt 24 órával értesíti Pszichológust. A jelzés bármilyen csatornán érvényes, ami írásos nyomot hagy, függetlenül attól, hogy Pszichológus mikor veszi észre az üzenetet, illetve, hogy mikor válaszol rá. Ha a jelzés Kliens hibájából nem történik meg, az alkalmat ki kell fizetni. Pszichológus a következményektől félévente egy alkalommal indoklás nélkül eltekint. Egyéb esetben akkor, ha Kliens előre jelzi olyan élethelyzetét, amiben a váratlan lemondás lehetősége fennáll. (Haldokló hozzátartozó, kiszámíthatatlan krónikus betegség… stb.)

13. Akadályoztatása esetén Pszichológus köteles legkésőbb az óra megkezdése előtt 24 órával értesíteni Klienst. A jelzés bármilyen csatornán érvényes, amely írásos nyomot hagy, függetlenül attól, hogy Kliens mikor veszi észre az üzenetet. Ha a jelzés Pszichológus hibájából nem történik meg, köteles a következő alkalmat térítésmentesen biztosítani. Amennyiben ez a lehetőség nem áll fenn, köteles az óra díját megtéríteni. Félévente egy alkalommal Kliens a következményektől eltekint.

14. Az időpont napon belüli eltolása a megbeszélt óra napján is kérhető. Ha a megegyezés nem jön létre, az eredetileg megbeszélt időpont áll fenn.

15. Párkapcsolati tanácsadás, illetve baba/kisgyermek tanácsadás esetén minden (felnőtt) résztvevő vállalja, hogy amennyiben az időponttal kapcsolatban kérésük van, egyeztetnek, és csak egyikük keresi Pszichológust a közös döntéssel.

16. Ha Kliens a megbeszélt alkalmon késéssel jelenik meg, a foglalkozás a késéssel megegyező idővel rövidebb lesz. Amennyiben Pszichológus jelenik meg késve, köteles a hiányzó időt pótolni, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, az óradíj késéssel arányos részét a díjból levonni.

17. Párkapcsolati tanácsadás esetén a foglalkozás elmarad, ha valamelyik résztvevő 15 percnél többet késik. Ebben az esetben a díjat meg kell fizetni. (Kivéve, ha az adott félévben ez az első időponttal kapcsolatos szabályszegés.) 

18. Baba/kisgyermek tanácsadás esetén a foglalkozás elmarad, ha egy olyan családtag késik 15 percnél többet, akire (az első alkalommal egyeztetve) mindenképp szükség van. Ebben az esetben a díjat meg kell fizetni. (Kivéve, ha az adott félévben ez az első időponttal kapcsolatos szabályszegés.) 

19. A díjak a relaxapont.hu weblapon találhatók, a szolgáltatások leírásának oldalán a képernyő  méretétől függően jobb oldalt fent vagy a törzsszöveg alatt. A díj megállapodás alapján fizethető készpénzben vagy átutalással, egyesével vagy maximum havi összesítésben. A díj a nulladik alkalom időpontjában érvényes összeg, amely két esetben változhat: akkor, ha a kliens akaratából 84 napnál hosszabb kihagyás történik a nulladik alkalom és az első alkalom között, illetve a továbbiakban bármely két alkalom között. Ekkor a díj az aktuális, honlapon közölt összeggé változik. Kliens továbbá elfogadja, hogy december hónapban a díjak újraszámításra kerülnek az adott évi inflációnak megfelelően. Az új összeg januártól fizetendő.

20. Kliens dönthet úgy, hogy több alkalmat előre kifizet, de ha a szolgáltatás bármilyen okból meghiúsul, Pszichológus kizárólag Magyarországon vezetett bankszámlára történő utalással téríti vissza a fel nem használt összeget az esetleges kötelezettségek (pl. le nem mondott, de elmaradt óra díja) levonásával. Az igény bejelentésének határideje az utolsó alkalmat követő 84 nap.

21. Két alkalom között max. 84 nap telhet el. Ha a szünet Kliens hibájából hosszabb lesz, folytatás csak az újrakezdés szándékának bejelentésekor érvényes feltételekkel lehetséges, beleértve az árat is.

22. Pszichológus a foglalkozásokon kívül csak időpont egyeztetés, anyagok küldése érdekében áll rendelkezésre telefon, email, Skype, Viber útján.

23. Pszichológus köteles az írásos megkeresésekre 72 órán belül válaszolni, kivéve, ha előzetesen jelezte, hogy ennél hosszabb ideig nem lesz elérhető (szabadság), vagy vis major (baleset) esetén.

24. Kliens nem rögzítheti az alkalmakat, ide értve az autogén tréning szövegét.

25. Kliens elfogadja az adatkezelési tájékoztató aktuális verzióját, mely a https://relaxapont.hu/adatkezeles-sutik/ linken érhető el.

26. Pszichológus a nulladik alkalom napján email-ben megküldi Kliens részére az érvényben lévő szabályzatot. Ez 84 napon belüli kezdés esetén irányadó.