Tanulásmódszertan-olvasásgyorsítás anyag ÁSZF


Ez az oldal a tanulásmódszertan-olvasásgyorsítás elektronikus munkafüzet igénybe vételének szerződési feltételeit tartalmazza. A megállapodás közted (a továbbiakban Kliens, Tanuló, Diák), másrészről köztem (Tanácsadó) jön létre. Aláírás nem szükséges, a fizetéssel elfogadod a szabályokat.

1. Az anyag csak elektronikus formában elérhető. Rendelni a xenia.balint (kukac) gmail.com email címen vagy a relaxapont.hu oldal megfelelő űrlapján lehet.

2. A munkafüzet Diákhoz email csatolmányként (Pdf) jut. Személyesen nem átvehető.

3. Az anyag célja Tanuló olvasási tempójának 15-50 százalékkal történő növelése, szövegértésének javítása, eredményes tanulási módszerek begyakorlása.  

4. Tanácsadó a rendelést 14 év felettiek számára ajánlja. Ha az igénylő fiatalabb, előzetes egyeztetés szükséges. Az anyag nem megfelelő 6-12 éves gyerekek számára, de 13-14 éves kor között érdemes mérlegelni. A füzet nem alkalmas diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, autizmus, hiperaktivitás, neurológiai problémák kezelésére, de a tanulást az érintettek számára könnyítheti. A leendő Kliens (vagy egy családtagja) köteles előzetesen tájékoztatást nyújtani bármilyen fenti probléma meglétéről/súlyosságáról. A rendelés nem kizárt, de a célok (3. pont) módosulhatnak.

5. A szolgáltatás díja átutalással fizetendő. Bankszámlaszámát Tanácsadó email-ben közli. Diák vállalja, hogy az utalás elindításáról email-ben értesíti Tanácsadót.

6. Ha fizetés után derül ki, hogy a 4. pontban leírt nehézségek miatt az anyag alkalmatlan a 3. pontban rögzített célok elérésére, Tanácsadó módosíthatja ezeket. Tanácsadó erről emailben értesítést küld.

7. Az összeg nem kérhető vissza, ha Diák elakad a füzet végzésével, illetve a 6. pontban ismertetett helyzet alakul ki.

8. A munkafüzet ára a relaxapont.hu oldalon közölt ár, melyet csökkenthetnek különféle, a honlapon, illetve egyéb oldalakon meghirdetett kedvezmények. Az összegért cserében kínált szolgáltatás egyetlen személyre vonatkozik.

9. A füzet az utalás beérkeztét (hitelt érdemlő igazolását) követő első munkanapon érkezik Tanuló email címére.

10. Tanulónak joga van három email-ben tisztázni az anyaggal kapcsolatos kérdéseit. Ebbe nem értendő bele a rendelés előtti email váltás.

11. Tanácsadó 72 órán belül köteles válaszolni Diák email üzeneteire.

12. Kliensnek 84 nap biztosított, hogy használja az email támogatás lehetőségét. Ezen időszak a füzet Diák fiókjába történő érkezésének napjával (= első nap) indul.

13. 18 év alatti Diák a gondviselőivel megoszthatja a három email-t, azzal, hogy egy mindenképp neki jár.

14. Kliensnek joga van a 34. leckét követően 1X20 perc online (Skype, Viber) konzultációt kérni, csakis az anyaggal kapcsolatban felmerült kérdéseinek tisztázására. Az időpontot előre egyeztetni kell. Diák elveszíti ezt a jogát, amennyiben alapos indok nélkül (baleset, netkapcsolat igazolt hiánya) a konzultációtól távol marad, és lemondási szándékát nem jelzi minimum 24 órával korábban. Ekkor a konzultáció csak bánatpénz átutalásával lehetséges. Ez a füzet aktuális, a Relaxapont oldalán közölt ár 10%-a, függetlenül attól, hogy Kliens mennyiért vásárolta az anyagot.

15. Ha Tanácsadó neki felróható okból (baleset, netkapcsolat igazolt hiánya nem számít annak) elérhetetlen a megbeszélt konzultáció időpontjában, és távollétét min. 24 órával korábban nem jelzi, köteles a 14. pontban meghatározott összeget Diáknak átutalni.

16. Tanulónak a munkafüzet érkezésétől számítva 42 nap áll rendelkezésére, hogy eljusson a 34. leckéig, konzultációt kérjen, és további 42 napon belül részt is vegyen rajta. Ezt követően elveszíti a lehetőséget. Indokolt esetben (pl. betegség, nyaralás) e határidők közös megegyezéssel módosíthatók.

17. Tanácsadó az általa ajánlott konzultációs időpontot 72 óráig tartja. Ha e határidőn belül Diák nem jelez vissza, Tanácsadó az időpontot felszabadítja.

18. 18 éven aluliak kizárólag valamelyik szülőjük tudtával vehetnek részt az online konzultáción. Tanácsadó a beleegyezést emailben, a szülő saját címéről fogadja el.

19. A munkafüzetet végző Diák csak akkor kezdhet Tanácsadónál párkapcsolati foglalkozásokba, ha már elhasználta az összes email és Skype konzultációs lehetőségét… vagy kifutott az e szabályzat által meghatározott időkeretből.

20. Kliens nem rögzítheti a Skype konzultációt.

21. Diák vállalja, hogy a munkafüzetet semmilyen formában nem terjeszti. Ha megteszi, akár családon belül, kártérítés fizetésére kötelezett. Az összeg megállapodás kérdése, (függ a terjesztett példányszámtól), de minimum a munkafüzet aktuális árának háromszorosa, függetlenül az anyagért fizetett összegtől.

22. Kliens elfogadja a http://relaxapont.hu/adatkezeles-sutik/ oldalon található adatkezelési tájékoztatót.

23. Tanácsadó a rendelés visszaigazolásakor email-ben megküldi Diák részére az aktuális ASZF-et. Érvényessége: 84 nap.

Vissza