Szabályok és adatkezelés klienseknek


Itt találod az autogén tréning, a pszichológiai, a pályaválasztási és a párkapcsolati tanácsadás, valamint a tanulásfejlesztés szabályait részletes, egyáltalán nem olvasmányos formában 🙂 Ettől függetlenül érdemes átrágnod magad rajta. Mindkettőnk/hármunk/négyünk és a közös munkánk védelmében írodott. Tehát, a keretek mindazoknak, akik a “nulladik” alkalmon túl legalább egy órán részt vesznek:

1. Kliens vállalja, hogy a megbeszélt időpontban és módon (személyesen, Viber, Skype) felkeresi Bálint Xénia pszichológust (a továbbiakban: Pszichológus), és vele a siker érdekében együttműködik. Pszichológus vállalja, hogy a legjobb tudása szerint tevékenykedik.

2. Az alkalmak gyakoriságát, időtartamát és célját Kliens és Pszichológus közösen, szóban határozzák meg. Pszichológus a foglalkozásokon kívül csak időpont egyeztetés, anyagok küldése érdekében áll rendelkezésre telefon, Skype, Viber útján. Pszichológus a mobilját hétköznaponként 9 és 21 óra között tartja bekapcsolva.

3. Kliens vállalja, hogy a foglalkozásokon alkohol és kábítószerek befolyásától mentes állapotban jelenik meg. (Beleértve az érdemi munkát veszélyeztető másnaposságot.) Amennyiben ez nem így történik, Pszichológus az alkalmat megtagadja. Ebben az esetben Kliens a díjat köteles megfizetni. 

4. Öngyilkossági gondolatok esetén Kliens a találkozások során megbeszéltek alapján köteles eljárni.

5. Pszichológus minden megszerzett információt titkosként kezel. 18 éven felüli Kliens családtagjainak sem szolgáltat adatot, ide értve, hogy Kliens felkereste-e.

6. Kliens és Pszichológus nem rögzítik az alkalmak során elhangzottakat, ide értve az autogén tréning során tanult relaxáció szövegét.

7. Pszichológus a foglalkozások során papír alapú jegyzetet készít az elhangzottakról.

8. Pszichológus a telefonjában (a hagyományos részben) nem rögzíti Kliens nevét, számát. Pszichológus a híváslistáját minden pénteken 18 és 22 óra között törli.

9. Pszichológus nem kommunikál Facebook Massanger segítségével. Az ide érkező üzeneteket, alternatív csatornák ajánlása után, azonnal törli.

10. Amennyiben Pszichológus úgy ítéli meg, hogy Kliensnek másfajta segítségre lenne szüksége, mint amit ő nyújtani tud, vagy – egyéb okokból (betegség, saját érintettség, a sikert veszélyeztető bármilyen tényező) – nem tudja a tanácsadás/tréning folytatását vállalni, erről haladéktalanul tájékoztatást nyújt. Ebben az esetben Kliens térítésmentes lezáró konzultációt (fél óra) igényelhet egy számára megfelelő időpontban. 18 év alatti fiatalok szülei maguk is jogosultak térítésmentes lezárásra. A részvétel határideje Pszichológus bejelentésétől számított 30 nap. Indokolt esetben Pszichológus online vállalja a záró alkalmat.

11. Pszichológus a felajánlott időpontot 48 óráig tartja. Ha e határidőn belül nem kap visszajelzést, az időpontot felszabadítja, és másnak kiadhatja.

12. Amennyiben Kliens a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, vállalja, hogy lehetőségei szerint azonnal, de legkésőbb a foglalkozás kezdete előtt 24 órával telefon, sms, email vagy Skype útján értesíti erről Pszichológust. Ha ez nem történik meg, az alkalmat ki kell fizetni. Pszichológus a következményektől első alkalommal eltekint.

13. Akadályoztatása esetén Pszichológus köteles legkésőbb az óra megkezdése előtt 24 órával telefonon, emailben vagy Skype-on, Viber-en értesíteni Klienst. Ha ez Pszichológus hibájából nem így történik, köteles a következő alkalmat térítésmentesen biztosítani. Amennyiben ez a lehetőség nem áll fenn, köteles az óradíjnak megfelelő összeget megtéríteni. Egyéb kártérítés nem igényelhető. Első alkalommal Kliens a következményektől eltekint.

14. Az időpont napon belüli eltolása a megbeszélt óra napján is kérhető. Ha a megegyezés nem jön létre (mindkét félnek törekednie kell rá), az eredetileg megbeszélt időpont áll fenn. Lemondás esetén ld. a 12. és 13. pontokat!

15. Ha Kliens a megbeszélt alkalmon késéssel jelenik meg, a foglalkozás a késéssel megegyező idővel rövidebb lesz. Amennyiben Pszichológus jelenik meg késve, köteles a hiányzó időt – megbeszélés alapján – pótolni, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, az óradíj késéssel arányos részét a díjból levonni.

16. Párkapcsolati tanácsadás esetén a pár mindkét tagja vállalja, hogy mielőtt a 12. és 14. pontok előírásai szerint jelzi az időponttal kapcsolatos kérését, egyeztet partnerével. Abban is megállapodnak,  hogy melyikük lép kapcsolatba Pszichológussal. Pszichológus kizárólag az őt elsőként megkereső fél üzenetét fogja tekintetbe venni az adott foglalkozás vonatkozásában. Pszichológus nem vállal közvetítést a pár tagjai között az időponttal kapcsolatban.

17. Párkapcsolati tanácsadás esetén az adott foglalkozás elmarad, ha valamelyik fél 15 percnél többet késik. A díjat, az első előfordulás kivételével, ki kell fizetni.

18. Párkapcsolati tanácsadás esetén mindkét fél vállalja, hogy semmilyen formában nem keresi Pszichológust olyan ügyben, amit a (házas)társa előtt titkolni kíván. Ez a tanácsadás azonnali és végleges lezárását vonja maga után, és egyik félnek sem lehetséges a folytatás egyéni tanácsadással vagy relaxációval 3 hónapig.

19. Prepare/enrich teszt kitöltése esetén Kliens beleegyezik, hogy válaszai megoszthatók partnerével, házastársával, csakis akkor, amikor mindketten jelen vannak.

20. A prepare/enrich teszt értékelését nem Pszichológus, hanem a Ketten Együtt Házassági Műhely végzi. (Név nélkül, azonosítóval.)

21. Az alkalmak során az ingatlanban csak Pszichológus és Kliens tartózkodhatnak. Pszichológus rendelkezésére álló ingatlan alkalmatlan váróterem biztosítására. Időbeli csúsztatás garantálja, hogy a résztvevők nem futnak össze.

22. Két alkalom között max. 90 nap telhet el. Amennyiben a szünet Kliens hibájából hosszabb lesz, folytatás csak az újrakezdés szándékának bejelentésekor érvényes feltételekkel (beleértve az árat) lehetséges. Ha az órák Pszichológus hibájából szakadnak meg, Pszichológus (amint az akadály a tudomására jut) azonnal tájékoztatni köteles Klienst, felajánlani a lezárást, és a 10. pont rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

23. A szolgáltatások aktuális díjai a relaxapont.hu oldalon találhatók. A díj alkalmanként, készpénzben fizetendő, amennyiben Kliens személyesen vesz részt a foglalkozásokon. Online alkalmak esetén az anyagiakat átutalással kell rendezni. A díj az első érdeklődés (telefon, chat, email) időpontjában érvényes összeg, amely (azonos szolgáltatást illetően) csak akkor változhat, ha 90 napnál hosszabb kihagyás történik az érdeklődés és az első alkalom között.

24. Kliens dönthet úgy, hogy több alkalmat előre kifizet, de ha a szolgáltatás bármilyen okból meghiúsul, Pszichológus kizárólag személyesen vagy Magyarországon vezetett bankszámlára történő utalással szolgáltatja vissza a fel nem használt összeget, a költségek (utalási díj) és az esetleges kötelezettségek (pl. le nem mondott, de elmaradt óra díja) levonásával. Az igény bejelentésének határideje a megállapodás bontásától számított 30 nap.

25. 18 éves kor alatti fiatalok kizárólag gondviselőik beleegyezésével vehetnek részt a foglalkozásokon. Email a xenia.balint (kukac) gmail.com címre elegendő.

26. 18 évesnél fiatalabb Kliens szülei jogosultak megismerni valamennyi alkalom vázlatos tartalmát, illetve, hogy gyermekük (pontosan) megjelent-e a foglalkozásokon. Egyéb adatok vonatkozásában Pszichológus feladata megítélni, hogy Kliens közléseit a szülők tudomására hozza-e, és ha igen, milyen módon.

27. Pszichológus a Kliens utolsó írásbeli jelentkezésétől számított 90. napon (utolsó jelentkezés = első nap) valamennyi email-t, sms-t, feljegyzést megsemmisít, amely Kliensére vonatkozott. (Kivéve a fiatalok szüleinek beleegyező elektronikus levelét, a könyvelési anyagokat, illetve a banki tranzakciók adatait.) Pszichológus ekkor a Skype, Viber partnerséget is törli. Kliens kérheti, hogy Pszichológus mindezt előbb tegye meg. (E-mail útján.)

28. A beleegyező nyilatkozatok és a könyvelési anyagok a kiállítás évét követő 6. naptári év első munkanapján kerülnek megsemmisítésre. Az utalási tranzakciók adatainak kezeléséről Pszichológus számlavezető bankja (Magnet) dönt. A két utóbbi adatcsoportot kizárólag Pszichológus könyvelője, illetve a NAV ellenőrei ismerhetik meg, csakis adóbevallás készítésének, illetve ellenőrzés szándékával.

29. Pszichológus a 28. pontban meghatározott adatokat nem használja marketing célra. Pszichológus bankfiókban, telefonon ügyintézőtől tájékoztatást nem kér számlájának történetéről; e célra internetes felületet használ.

30. Kliens a kapott anyagokat nem terjesztheti, kivéve, ha a dokumentum erre engedélyt ad vagy a relaxapont.hu oldalról bárki számára elérhető. Ha mégis megteszi, kártérítés fizetése kötelezett. (Mértéke függ az okozott kár nagyságától, de min. a kiderüléskor aktuális 60 perces alkalom díjának háromszorosa.)

Vissza