Szabályok klienseknek


Itt találod az autogén tréning, a pszichológiai, a pályaválasztási és a párkapcsolati tanácsadás, valamint a tanulásfejlesztés szabályait részletes, egyáltalán nem olvasmányos formában 🙂 Ettől függetlenül érdemes átrágnod magad rajta. Mindkettőnk/hármunk/négyünk és a közös munkánk védelmében íródott. Tehát, a keretek mindazoknak, akik legalább egy órán részt vesznek:

1. Kliens vállalja, hogy a megbeszélt időpontban és módon (személyesen, Viber, Skype) felkeresi Bálint Xénia pszichológust (a továbbiakban: Pszichológus), és vele a siker érdekében együttműködik. Pszichológus vállalja, hogy a legjobb tudása szerint tevékenykedik.

2. A személyes találkozások során az ingatlanban, online alkalmak esetén hallótávolságon belül csak az érintettek tartózkodhatnak. (Pszichológus, Kliens, illetve, ha ez utóbbi 18 évnél fiatalabb, Pszichológus előzetes beleegyezése alapján Kliens szülei.)

3. 18 éves kor alatti fiatalok gondviselőik beleegyezésével vehetnek részt a foglalkozásokon. Email a xenia.balint (kukac) gmail.com címre egyvalakitől elegendő.

4. 14 év alatti fiatalok kizárólag személyes foglakozásokon vehetnek részt.

5. Az alkalmak gyakoriságát, időtartamát, célját Kliens és Pszichológus közösen, szóban határozzák meg.

6. Amennyiben Pszichológus úgy ítéli meg, hogy Kliensnek másfajta segítségre lenne szüksége, mint amit ő nyújtani tud, vagy – egyéb okokból (betegség, saját érintettség, a sikert veszélyeztető bármilyen tényező) – nem tudja a tanácsadás/tréning folytatását vállalni, erről haladéktalanul tájékoztatást nyújt. Ebben az esetben Kliens térítésmentes lezáró konzultációt (fél óra) igényelhet egy számára megfelelő időpontban. 18 év alatti fiatalok szülei maguk is jogosultak térítésmentes lezárásra. A részvételi igény bejelentésének határideje: 84 nap. (Pszichológus közlése = első nap.) Részvétel határideje: további 84 nap. Indokolt esetben online.

7. Kliens vállalja, hogy a foglalkozásokon alkohol és kábítószerek befolyásától mentes állapotban jelenik meg. (Beleértve az érdemi munkát veszélyeztető másnaposságot.) Amennyiben ez nem így történik, Pszichológus az alkalmat megtagadja. Ebben az esetben Kliens a díjat köteles megfizetni. 

8. Öngyilkossági késztetés esetén Kliens a találkozások során megbeszéltek alapján köteles eljárni.

9. Párkapcsolati tanácsadás esetén mindkét fél vállalja, hogy semmilyen formában nem keresi Pszichológust olyan ügyben, amit a (házas)társa előtt titkolni kíván. Ez a tanácsadás azonnali és végleges lezárását vonja maga után, és a felek egyénileg sem vehetik igénybe a szolgáltatásaimat 84 napig. (Kiderülés napja = első nap.)

10. Amennyiben Kliens 18 év alatti, és Pszichológus szakmailag úgy ítéli meg, hogy szükséges, konzultációs alkalomra hívja a szülőt/szülőket/gondviselőt. Ha ezt az érintettek megtagadják, Pszichológus befejezi Klienssel való foglalkozást, a 6. pont rendelkezéseinek figyelembe vételével.

11. Pszichológus a felajánlott időpontot 72 óráig tartja. Ha e határidőn belül Kliens nem jelez vissza, Pszichológus az időpontot felszabadítja.

12. Amennyiben Kliens a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, vállalja, hogy legkésőbb a foglalkozás kezdete előtt 24 órával értesíti erről Pszichológust. Ha ez nem történik meg, az alkalmat ki kell fizetni. Pszichológus a következményektől első alkalommal eltekint.

13. Akadályoztatása esetén Pszichológus köteles legkésőbb az óra megkezdése előtt 24 órával telefonon, emailben vagy Skype-on, Viber-en értesíteni Klienst. Ha ez Pszichológus hibájából nem így történik, köteles a következő alkalmat térítésmentesen biztosítani. Amennyiben ez a lehetőség nem áll fenn, köteles az óradíjnak megfelelő összeget megtéríteni. Egyéb kártérítés nem igényelhető. Első alkalommal Kliens a következményektől eltekint.

14. Az időpont napon belüli eltolása a megbeszélt óra napján is kérhető. Ha a megegyezés nem jön létre (mindkét félnek törekednie kell rá), az eredetileg megbeszélt időpont áll fenn. Lemondás esetén ld. a 12. és 13. pontokat!

15. Párkapcsolati tanácsadás esetén a pár mindkét tagja vállalja, hogy mielőtt a 12. vagy 14. pontok előírásai szerint jelzi az időponttal kapcsolatos kérését, egyeztet partnerével. Abban is megállapodnak, hogy melyikük lép kapcsolatba Pszichológussal. Pszichológus kizárólag az őt elsőként megkereső fél üzenetét fogja tekintetbe venni az adott foglalkozás vonatkozásában. Pszichológus nem vállal közvetítést a pár tagjai között az időponttal kapcsolatban.

16. Ha Kliens a megbeszélt alkalmon késéssel jelenik meg, a foglalkozás a késéssel megegyező idővel rövidebb lesz. Amennyiben Pszichológus jelenik meg késve, köteles a hiányzó időt – megbeszélés alapján – pótolni, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, az óradíj késéssel arányos részét a díjból levonni.

17. Párkapcsolati tanácsadás esetén az adott foglalkozás elmarad, ha valamelyik fél 15 percnél többet késik. A díjat, az első előfordulás kivételével, ki kell fizetni.

18. A szolgáltatások aktuális díjai a relaxapont.hu oldalon találhatók. A díj alkalmanként, készpénzben fizetendő, amennyiben Kliens személyesen vesz részt a foglalkozásokon. Online alkalmak esetén az anyagiakat átutalással kell rendezni. A díj a nulladik alkalom időpontjában érvényes összeg, amely (azonos szolgáltatást illetően) csak akkor változhat, ha 84 napnál hosszabb kihagyás történik a nulladik és az első alkalom között.

19. Kliens dönthet úgy, hogy több alkalmat előre kifizet, de ha a szolgáltatás bármilyen okból meghiúsul, Pszichológus kizárólag személyesen vagy Magyarországon vezetett bankszámlára történő utalással szolgáltatja vissza a fel nem használt összeget, a költségek (utalási díj) és az esetleges kötelezettségek (pl. le nem mondott, de elmaradt óra díja) levonásával. Az igény bejelentésének határideje a megállapodás bontásától számított 84 nap.

20. Két alkalom között max. 84 nap telhet el. Amennyiben a szünet Kliens hibájából hosszabb lesz, folytatás csak az újrakezdés szándékának bejelentésekor érvényes feltételekkel (beleértve az árat) lehetséges.

21. Pszichológus a foglalkozásokon kívül csak időpont egyeztetés, anyagok küldése érdekében áll rendelkezésre telefon, Skype, Viber útján. Pszichológus a mobilját hétköznaponként 9 és 21 óra között tartja bekapcsolva.

22. Kliens nem rögzítheti az alkalmakat, ide értve az autogén tréning szövegét is.

23. Kliens elfogadja az adatkezelési tájékoztató aktuális verzióját, mely a http://relaxapont.hu/adatkezeles-sutik/ linken érhető el.

24. Pszichológus a nulladik alkalom napján email-ben megküldi Kliens részére az érvényben lévő szabályzatot. Ez 84 napon belüli kezdés esetén lesz irányadó.