Felvételi pontszámítás: alap + osztatlan, 2017


Ha alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezel, maximum 500 pontot szerezhetsz. 200-200-at a tanulmányi és az érettségi pontjaidból, 100-at pedig különféle extrákból. A végső szám többféleképpen állhat össze – a számodra legkedvezőbbet veszik figyelembe.

Tanulmányi pontok

Egyik felét a középiskolai jegyeidből számolják:

– matematika, történelem

– magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat átlaga, kerekítés nélkül)

– egy, legalább két évig tanult idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom)

– egy, legalább két évig tanult (vagy két, legalább egy évig tanult) természettudományos tárgy

Az utolsó (két) tanult év végének jegyeit adják össze, majd szorozzák kettővel.

Természettudományos tárgynak minősül: biológia, fizika, kémia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

A második rész az érettségiből jön. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy idegen nyelv és egy választott tárgy százalékos eredményeinek átlagát kerekítik. Fontos, hogy amennyiben az érettségi bizonyítványod átvételét követően valamiből újra vizsgázol, az eredmény itt nem számít!

Érettségi pontok

Az adott szakhoz kötelező/kötelezően választható két érettségi tárgy százalékos eredményeinek összege. (Hogy ezek melyek, arról a felvi.hu oldalon tájékozódhatsz.) Ha több olyan tárgyból is vizsgázol, melyeket a választott szak elfogad, a két legjobb eredményedet veszik figyelembe.

Figyelem! Ha úgy kedvezőbb, a tanulmányi pontjaidról akár meg is feledkezhetsz, és duplázhatod az érettségi pontjaidat!

Régi érettségik

Ha 2005 előtt, a régi rendszerben vizsgáztál, ne ess kétségbe! Így lesz az érettségi jegyeidből százalék:

Jeles = 100%                 Jó = 79%

Közepes = 59%             Elégséges = 39%

Az olyan tárgyakat, amelyekből már nem lehet érettségit tenni, megfeleltethetik újabbaknak. A részletekről ld. a felvi.hu weboldalt.

Többletpontok

Legyél bármilyen okos, ügyes és szorgalmas, maximum 100 extra pontot kaphatsz, akkor is, ha valójában több jön ki!

Emelt szintű érettségi

50 pont jár, ha az adott tárgyat elfogadják a választott szakon, amennyiben legalább 45%-os az eredményed. (Cserében az e szinten elért százalékodból számolják az érettségi pontjaidat!)

Néhány szakra már 2017-ben is kötelező az emelt szintű vizsga, lista itt! (A pluszpontokat megkapod.)

Ha még a régi rendszerben érettségiztél, és szeretnéd megkapni az extra pontokat, lehetőséged van felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. (Vagy újból érettségizni.)

Nyelvtudás

Csak komplex nyelvvizsgáért jár! Középfokúért (“B”) 28 pont, felsőfokúért (“C”) 40. A maximum is 40, egy nyelvből pedig csak egy nyelvvizsgáért jár pont, illetve ha ugyanabból a nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, csak az egyiket veszik figyelembe. Ha sajátos nevelési igényű jelentkezőként igazolni tudod, hogy a komplex nyelvvizsga számodra nem elérhető, csak a szóbeliért/írásbeliért is megkaphatod a 28, illetve 40 pontot.

A legalább 60%-os emelt szintű nyelvi (vagy kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből tett) érettségi középfokú, komplex nyelvvizsgának is beszámítható! (Erre akkor érdemes sort keríteni, ha pl. angolból emelt szintű vizsgát tettél, de végül olyan szakra mennél, ahol ez nem ad érettségi pontot.)

Felsőoktatási szakképzés

Ha azonos képzési területen jelentkezel alap vagy osztatlan szakra, jeles záróvizsgáért 32, jó eredményért 20, közepesért 10 pontot kapsz.

Szakképzettség

32 többletpontra vagy jogosult, feltéve, hogy azonos területre jelentkezel (a párosításokat itt találod), és…

– 8 számjegyű OKJ szakképesítésed azonosítójának eleje 54 vagy 55.

– 15 számjegyű OKJ szakképesítést szereztél, amely:

…. 54, 55-ös számmal kezdődik, és a 12-13. szám: 00.

…. 54, 55-ös számmal kezdődik, és a 12-13. szám: 54 vagy 55.

…. nem 54, 55-tel kezdődik, de a 12-13. szám: 54 vagy 55.

– 7 számjegyű szakképesítésed 54-es vagy 55-ös számmal kezdődik.

A 7/1993. MüM rendelet alapján szervezett 13 számjegyű OKJ  képesítések után akkor kaphatsz többletpontot, ha kizárólag az azonosító változott 2001-ben, a szakmai és vizsgakövetelmények maradtak.

+ feltétel: a képzési terület felsőoktatási intézményeinek közös határozata.

Tanulmányi és művészeti versenyek

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 1-10. helyezésért 100, a 11-20. helyezésért 50, a 21-30. helyezésért 25 pont jár. Csak egy eredményt vesznek figyelembe, válaszd ki a legjobbat!

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának (TUDOK) nagydíjasai 30, első díjasai 20, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny dobogósai pedig 30 extra pontot kapnak. Ha OKTV és TUDOK eredménnyel is rendelkezel, akkor csak abban az esetben veszik figyelembe mind a kettőt, ha különböző tárgyakból érted el.

Fontos, hogy az OKTV, SZÉTV és TUDOK teljesítményedért csak akkor jár pluszpont, ha olyan tárgyból indultál, amely a kiválasztott szakon érettségi pontot ad. De! Ha az egyetemek és főiskolák előzetesen megállapodtak, az OKTV-n egyéb tárgyból elért 1.-10. helyezésért is kaphatsz 20 többletpontot.

Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni indulóként elért 1-3. helyezésért 20 pont jár.

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen szerzett helyezés alapján a szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkezők − szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén − 30 extra pontot kapnak.

Ezek az eredmények nem évülnek el!

Sporteredmény

Az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség igazolása alapján 50 pont jár…

– a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon

– 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián

– a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián

való részvételért. Ezek az eredmények nem évülnek el!

Az alábbiakat viszont a jelentkezés évét megelőző nyolc esztendőből kell igazolnod.

30 pont jár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján…

– világbajnokságon

– Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezésért.

20 pontot kaphatsz az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban…

– a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon

– az Universiadén

– a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon

– az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezésért.

15 pont jár az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért.

10 többletpontra vagy jogosult a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – feltéve, hogy megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a minimum pontszámot – 500 pont.

Csak egy eredményedet veszik figyelembe, válaszd ki a legjobbat!

Fogyatékosság

40 többletpont jár, ha a jelentkező…

– mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.)

– pszichés fejlődési zavarral küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás és figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar stb.)

– autizmus spektrum zavarral küzd

Az olyan betegségekért mint a diabétesz, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia nem jár extra pont! Továbbá, a BTMN-es papír nem elég, SNI-s kell!

A jogosultságnak a Felvételi Tájékoztató megjelenése (2016. dec. 22.) és a dokumentumpótlási határidő között (2017. júl.12.) legalább egy napig fenn kell állnia.

Fontos, hogy bizonyos fogyatékosságok némely szakról kizárhatnak! Diszlexiával pl. nem lehetsz tanító.

Hátrányos helyzet

40 extra pont jár minden alapképzési és osztatlan szakon, kivéve, ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot, amennyiben a beiratkozás idején nem töltöd be a 25. éved. Az számít hátrányos helyzetűnek, akit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény annak minősít. A jogosultságnak 2016. dec. 22. és 2017. júl. 12. között minimum egy napig fenn kell állnia.

Gyermekgondozás

40 pont jár a fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő pályázónak, ha a jogosultság a Tájékoztató megjelenése (2016. dec. 22.) és 2017. júl. 12. között minimum egy napig él.

Művészeti szakok

A művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjaira, valamint a művészeti jellegű egyszakos, illetve kétszakos osztatlan tanárképzésekre, ahol gyakorlati vizsga van, a pontozás más! Részletek: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. paragrafusának 3. bekezdése.

Semmilyen szakra nem kerülhetsz be, fizetősre sem, ha kevesebb, mint 280 az összpontszámod!

Ezt a határt úgy kell elérned, hogy csak az emelt szintű érettségikért, a nyelvvizsgákért, az OKJ bizonyítványodért járó többletpontokat veszik figyelembe.

Egyes helyekre (ld. itt), legalábbis állami finanszírozásba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóval magasabb minimum ponthatárt húz. A leendő gyógyszerészeknek 2017-ben például 385-öt. (Mindenféle többletponttal együtt.) Hangsúlyozom, hogy ez csak a minimum! A végső határ (nyáron derül ki) ennél magasabb is lehet!

A fentieket a felvi.hu kalkulátorán ültetheted át a gyakorlatba!